ข่าวสาร

ชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560

ชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560

Author: duangjitm/Thursday, January 4, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 
ได้ที่ http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/index.php
และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 - 14 ม.ค. 61

Print

Number of views (2353)/Comments (0)

x