ข่าวสาร

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก

Author: duangjitm/Tuesday, June 19, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก] นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม 2561 

 2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ 

Print

Number of views (2136)/Comments (0)