ข่าวสาร

กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Author: duangjitm/Tuesday, July 24, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นิสิตนำใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ และหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก !! อย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลา ดังนี้

Print

Number of views (3560)/Comments (0)

x