ข่าวสาร

ขอความร่วมมือ ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณหอพัก

ขอความร่วมมือ ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณหอพัก

Author: duangjitm/Friday, July 20, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนิสิตและผู้ปกครอง ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณหอพัก ในช่วงการเข้าหอพักของนิสิตหากสูญหายหรือบาดเจ็บ หอพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

Print

Number of views (202)/Comments (0)

x