ข่าวสาร

ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ https://supreme.swu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2562

Tuesday, November 12, 2019/Author: duangjitm/Number of views (712)/Comments (0)/
Tags:
ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

นิสิตเข้าหอพัก วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. 
กรุณาชำระค่าบริการหอพัก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 

Tuesday, August 6, 2019/Author: duangjitm/Number of views (689)/Comments (0)/
Tags:
แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของสิตใหม่และผู้ปกครอง ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562

Wednesday, July 10, 2019/Author: duangjitm/Number of views (979)/Comments (0)/
Tags:

รายการปรับของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งรายการปรับของเสียหาย และค่าประกันของเสียหายคงเหลือ ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, June 21, 2019/Author: duangjitm/Number of views (822)/Comments (0)/
Tags:
ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ http://dormapp.swu.ac.th

Friday, June 21, 2019/Author: duangjitm/Number of views (2849)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last