ข่าวสาร

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์

ขอความร่วมมือ นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเป็นช่วงการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1

Friday, July 28, 2017/Author: duangjitm/Number of views (441)/Comments (0)/
Tags:
ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก บริการช่วยขนของ ให้นิสิตรุ่นน้อง ในวันที่นิสิตรุ่นน้องเข้าหอพัก 
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560

Friday, July 28, 2017/Author: duangjitm/Number of views (203)/Comments (0)/
Tags:
เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

ของที่ต้องเตรียมเข้าหอ นิสิตชั้นปีที่ 1

Tuesday, July 25, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

โดยเข้าหอพักตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

ให้นิสิตนำใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก และหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก
เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลาดังนี้
 

Wednesday, July 19, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก ดังนี้

Wednesday, July 19, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567