Tuesday, September 4, 2018/Author: duangjitm/Number of views (905)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปสอบคัดเลือกในวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 09.00-11.00 น. คลิกอ่านรายละเอียด

Thursday, April 26, 2018/Author: duangjitm/Number of views (807)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

Tuesday, January 30, 2018/Author: duangjitm/Number of views (850)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สอบคัดเลือกในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ 

 

Thursday, December 28, 2017/Author: duangjitm/Number of views (850)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Monday, November 6, 2017/Author: duangjitm/Number of views (775)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123