ข่าวสาร

Thursday, August 17, 2017/Author: duangjitm/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 และ 15.00-17.00 น.

Friday, August 11, 2017/Author: duangjitm/Number of views (75)/Comments (0)/
Tags:

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 เข้าหอพัก

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 เข้าหอพักวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 - 18.00 น.

Thursday, August 10, 2017/Author: duangjitm/Number of views (397)/Comments (0)/
Tags:

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560 ผู้ปกครองมารับนิสิตกลับได้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Thursday, August 3, 2017/Author: duangjitm/Number of views (614)/Comments (0)/
Tags:
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2560

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2560

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 -16.30 น. มีนิสิตและผู้ปกครองเข้ามารายงานตัวเข้าหอพักเป็นจำนวนมากจึงอาจทำให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวก ขออภัยในความไม่สะดวก

Friday, July 28, 2017/Author: duangjitm/Number of views (651)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567