รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2

รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2

รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2 โทรศัพท์จองได้ที่เบอร์ 098-8018754 เริ่มเปิดจอง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (จนห้องพักเต็ม) นิสิตหญิง จำนวน 8 ที่ อาคาร 1 นิสิตชาย จำนวน 50 ที่ อาคาร 2

Sunday, August 5, 2018/Author: duangjitm/Number of views (865)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 25, 2018/Author: duangjitm/Number of views (993)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นิสิตนำใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ และหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก !! อย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลา ดังนี้

Tuesday, July 24, 2018/Author: duangjitm/Number of views (4157)/Comments (0)/
Tags:
เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Tuesday, July 24, 2018/Author: duangjitm/Number of views (3255)/Comments (0)/
Tags:
แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของสิตใหม่และผู้ปกครอง ในวันเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2561

Tuesday, July 24, 2018/Author: duangjitm/Number of views (1587)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First1011121315171819Last