ข่าวสาร

การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

[ชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559] นิสิตชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 เท่านั้น และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (581)/Comments (0)/
Tags:
การตรวจคุณภาพน้ำประปา

การตรวจคุณภาพน้ำประปา

การตรวจคุณภาพน้ำประปา จากส่วนพัฒนาความยั่งยืน

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (324)/Comments (0)/
Tags:
งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

งดกิจกรรมใช้เสียง ขอความร่วมมือนิสิตงดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2559

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (357)/Comments (0)/
Tags:
ร้าน the CAFFEINE BY GUIDE เปิดให้บริการแล้ว

ร้าน the CAFFEINE BY GUIDE เปิดให้บริการแล้ว

ร้าน the CAFFEINE BY GUIDE ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ เปิดให้บริการเครื่องดื่มประเภท กาแฟ ชา นม ที่หอพักนิสิต

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (501)/Comments (0)/
Tags:
หอพักเปลี่ยนชื่อ

หอพักเปลี่ยนชื่อ

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์บริหารกิจการหอพัก "

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (325)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First2425262729313233