ข่าวสาร

คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1

duangjitm 0 130

ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ 

ตรวจสอบรายชื่อ เงินคงเหลือค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

สำหรับนิสิต(ที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว) สามารถนำจำนวนเงินดังเอกสารแนบ กรอกลงในแบบขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ ทั้งนี้นิิสิตที่พักอยู่ในหอพักปัจจุบัน ยังไม่ต้องทำขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ

duangjitm 0 169
RSS
1345678910Last