ข่าวสาร

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 2]

duangjitm 0 32

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563

duangjitm 0 179

ประกาศกำหนดการเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่ออยู่หอพัก แบบรายเทอม และมีกำหนดการเรียน ช่วงสิงหาคม เท่านั้น โดยนิสิตสามารถเริ่มชำระค่าหอพักได้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ในวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 1]

duangjitm 0 71

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

 

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

duangjitm 0 2504

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-395502 , 037-395514

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

duangjitm 0 316

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ อาคารบริการกลาง : 037-395520  อาคารย่อย 5.5 : 037-395503

ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมหอพักได้ นิสิตผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมภาพตัวอย่างหอพักได้ที่เว็บไซต์หอพัก

duangjitm 0 3800

การคืนกุญแจห้องพัก

นิสิตที่ได้ทำเรื่องออกจากหอพักแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก นิสิตสามารถคืนกุญแจห้องพัก ได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

duangjitm 0 378
RSS
1345678910Last