ข่าวสาร

ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมหอพักได้ นิสิตผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมภาพตัวอย่างหอพักได้ที่เว็บไซต์หอพัก

duangjitm 0 1299

การคืนกุญแจห้องพัก

นิสิตที่ได้ทำเรื่องออกจากหอพักแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก นิสิตสามารถคืนกุญแจห้องพัก ได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

duangjitm 0 159

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “ห้องพักสะอาด”

duangjitm 0 318

ผู้ชนะการประกวด จะได้รับยกเว้น ค่าบริการหอพัก 1 เดือน/คน พร้อมเกียรติบัตร พิเศษ รางวัลชมเชย ห้องละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่จนท.หอพักของตนเอง

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “เต้น COVER” COVER DANCE DORM SWU CONTEST 2020

duangjitm 0 311

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่อาคาร 9.5 และอาคาร 11 ( รับเพียง 10 ทีมเท่านั้น)

นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

duangjitm 0 1702

นิสิตเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น.
โปรดแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก ในวันที่เข้าหอพัก

ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

duangjitm 0 1407

นิสิตเข้าหอพัก วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. 
กรุณาชำระค่าบริการหอพัก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

duangjitm 0 1547

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของสิตใหม่และผู้ปกครอง ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562

RSS
12345678910Last