งดเปิดจองห้องพักสำหรับบุคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียนและมีนิสิตพักอาศัยเต็มทุกอาคาร

 

ติดต่อสำนักงาน 037-395508

ระบบจองห้องพัก
รอบรั้ว มศว      
รอบรั้ว หอพัก              
FACEBOOK               

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 
ข่าวการจองห้องพัก
 

ค่าประกันของเสียหายและส่วนต่าง
 
ข่าวประกวด / สอบราคา
 
Copyright 2011 by My Website