ข่าวสาร

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 9-10]

duangjitm 0 441

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ   รอบ 9  รอบ 10

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 6-8]

duangjitm 0 831

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ  รอบ 6  รอบ 7  รอบ 8

การจองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

duangjitm 0 239

เริ่มเปิดจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม
โดยผู้เข้าพักต้องเป็นบัณฑิต และมีรายชื่อเข้าพัก 3 คนต่อห้อง เข้าพักตามเพศแยก ชาย-หญิง
ห้องพักมีจำนวนจำกัด เนื่องจากอยู่ระหว่างเปิดภาคการศึกษา และช่วงที่ยังคงมาตรการ COVID-19 

รายละเอียดการจองห้องพัก   รายละเอียดการเข้าพัก

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 5]

duangjitm 0 189

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 3-4]

duangjitm 0 1507

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกตรวจสอบรายชื่อรอบ 3  และ รอบ 4

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 2]

duangjitm 0 256

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563

duangjitm 0 890

ประกาศกำหนดการเข้าพัก ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่ออยู่หอพัก แบบรายเทอม และมีกำหนดการเรียน ช่วงสิงหาคม เท่านั้น โดยนิสิตสามารถเริ่มชำระค่าหอพักได้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ในวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 1]

duangjitm 0 212

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

 

RSS
1345678910Last