ข่าวสาร

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง)

ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ 

Thursday, August 24, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนนิสิต สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนิิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนิสิต สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนิิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนิสิต สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนิิสิตหอพัก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

Thursday, August 24, 2017/Author: duangjitm/Number of views (162)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 17, 2017/Author: duangjitm/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 และ 15.00-17.00 น.

Friday, August 11, 2017/Author: duangjitm/Number of views (182)/Comments (0)/
Tags:

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 เข้าหอพัก

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 เข้าหอพักวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 - 18.00 น.

Thursday, August 10, 2017/Author: duangjitm/Number of views (517)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last