วันเด็ก มศว

วันเด็ก มศว

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก จัดซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก มศว ประจำปี 2560
“สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

Tuesday, January 24, 2017/Author: duangjitm/Number of views (548)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเปิดหอพัก

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเปิดหอพัก

[โครงการเปิดหอพัก] ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรม พิธีตักบาตรอาหารแห้ง การบริจาคโลหิต เยี่ยมชมหอพักต่างอาคาร มอบรางวัลประกวดห้องพักสะอาด และเปิดซุ้มอาหาร

Friday, December 23, 2016/Author: duangjitm/Number of views (589)/Comments (0)/
Tags:
การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

[ชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559] นิสิตชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 เท่านั้น และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (745)/Comments (0)/
Tags:
การตรวจคุณภาพน้ำประปา

การตรวจคุณภาพน้ำประปา

การตรวจคุณภาพน้ำประปา จากส่วนพัฒนาความยั่งยืน

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (583)/Comments (0)/
Tags:
งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

งดกิจกรรมใช้เสียง ขอความร่วมมือนิสิตงดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2559

Wednesday, December 14, 2016/Author: duangjitm/Number of views (504)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First2930313234363738